ما احترام و تاکید ویژه ای بر حفظ اطلاعات شخصی کاربران سایت خود داریم. برای ارسال سفارش به هنگام ثبت سفارش نیاز به اطلاعات شخصی کاربر مانند نام، نام خانوادگی، آدرس و کدپستی، شماره تماس هستیم. این اطلاعات تنها برای ارسال سفارش به کار خواهد رفت و به هیچ وجه استفاده دیگری از این اطلاعات انجام نخواهد شد و در حفظ و امنیت این اطلاعات نهایت تلاش خود را داریم.

هویت شخصی کاربران، فعالیت ها و سفارش های انجام شد توسط کاربر در سایت ما کاملا محرمانه و سری خواهند بود و این اطلاعات به شخص ثالث دیگری تحویل داده نمی شود مگر اینکه با حکم قانونی مجبور باشد در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهد. لذا کاربران با خیال آسوده می توانند از این سایت خرید انجام دهند بدون اینکه نگران افشای هویت شخصی خود باشند. کلیه فعالیت‌های این فروشگاه قانونی و مبتنی بر قوانین تجارت الکترونیک صورت می‌گیرد و طی فرایند خرید، در صورت درخواست مشتری فاکتور رسمی صادر و برای ایشان صادر خواهد شد.

مشتریان می‌توانند نام، آدرس و تلفن شخص دیگری را برای تحویل گرفتن سفارش وارد کنند و از این اطلاعات تنها برای ارسال همان سفارش، استفاده خواهد شد.

ما برای حفاظت و نگهداری اطلاعات و حریم شخصی کاربران همه توان خود را به کار خواهیم گرفت و امیدوار ایم که تجربه‌ی خریدی امن، راحت و خوشایند را برای همه کاربران فراهم آوریم.